Det trygge kan fort vise seg å være det mest uttrygge!

Etter mange samtaler med ledere i regnskapsbransjen tegner det seg et tydelige bilde. Det bildet er for mange veldig dystert. Samtidig er det et særdeles vakkert bilde som utbroderer seg hos en rekke andre.

Alle ønsker utvikling, men ingen vil endre seg

De fleste har sikkert hørt dette utsagnet og det er faktisk ganske betegnende. Når det gjelder regnskapsbransjen i disse tider, er det store omveltninger. De fleste sier de ser dette, likevel er jeg svært usikker om jeg er enig. Det vil si, èn ting er å vite og forstå, det er noe annet når det gjelder å handle, ta ansvar og gjennomføre. Kompleksiteten i utfordringene som nå foreligger er dssverre mer omfattende enn hva vi kanskje liker, ønsker eller tror.

I en rekke samtaler med ledere i bransjen, sier de at de forstår utfordringene. De har ikke gjort nødvendige langsiktige grep med å definere retning, med alt hva det innebærer. Likevel er det mange som velger det «sikre» ved å la vær å investere i nødvendig utvikling. Mange vil kanskje si det er å spare seg til fant.

For enkelte kontorer nå, er utfordringene så store at de sliter med å skaffe nødvendig kvalifiserte medarbeidere og fokuset på å få noen inn overskygger det meste (foruten om årsoppgjør).

Nå er rekruteringsproblematikken mer kompleks enn som så, men det meste handler om manglende ledelse. Eller enda mer spesifisert, det mangler retning å lede mot. Når retningen mangler, blir det fort fokus på operativ drift.

Rekrutteringsproblematikken er for mange et resultat av manglende vilje og evne til å utvikle kontoret til et moderne regnskapskontor. Da snakker jeg ikke kun om interiør, men mest på hvilke oppgaver de utfører, hva er deres visjon og formål.

Styrene er ofte en hindring, mens jobben deres er jo blant annet å sørge for utvikling!

I en rekke tilfeller opplever vi at administrasjonen ønsker hjelp, de ønsker bistand, de forstår at de klarer ikke dette selv. I mange tilfeller må dette behandles i styret. Her også velger de det «sikre», investeringene blir for høye. Vår opplevelse er at mange styrer i regnskapsbransjen i dag, rett og slett ikke er oppdatert på bransjen. Styret har en vesentlig rolle med tanke på utvikling av kontoret.

Kampen om de gode medarbeiderne er i gang, hvem blir taperne

Ingen av de mer fremoverlente medarbeiderne vil jobbe i et gammelt paradigme. Vi ser på en rekke kontorer nå, så er snitt alderen svært høy. Det kan bli svært utfordrende, spesielt dersom kulturen ikke er mer tilpasset dagens standard på et regnskapskontor.

Når vi nå gjennom flere år med erfaring ser hva det koster et regnskapskontor når de kommer i rekrutterings skvisen, og ender opp med «feil rekrutteringer». Hva er den prislappen?

Oppsummering

Om du ikke jobber med utvikling på de riktige tingene, vil lønnsomheten gå ned. Det kan for øvrig skje raskt. Det gir igjen mindre ressurser til utvikling. Liten eller ingen utvikling vil igjen gjøre selskapet mindre attraktivt. Noe som igjen fører til store utfordringer med å tiltrekke og beholde nøkkelmedarbeidere.

Det å la vær å investere i utvikling virker for enkelte trygt, men er kanskje det mest utrygge du kan gjøre!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top