Store endringer kommer snikende på små kattepoter…

Er Regnskapsførere Tilpasningsdyktige Nok til å Se De «Usynlige» Forandringene?

Jeg hørte en gang noen som sa “store endringer kommer på snikende små kattepoter”. Jeg digger det uttrykket, og jeg får lyst til å legge til “store endringer kommer på snikende små kattepoter i full fart” Begrepet er kanskje mer treffende enn noen gang.

Se bare hva kunstig intelligens (KI) har gjort med verden det siste halve året. Om man ikke har merket det, er det et faresignal i seg selv.

De subtile skiftene som vi ikke umiddelbart legger merke til, vil for de fleste over tid endre en rekke faktorer som værste i fall kan påvirke selve eksistensgunnlaget.

Krever et helhetlig blikk

Mange regnskapsførere har i varierende grad integrert teknologi i sin praksis, men forstår de egentlig omfanget av de pågående endringene? Mens noen omfavner innovasjon og tilpasser sine forretningsmodeller, fortsetter altfor mange på de velkjente stiene og holder fast ved tradisjonelle metoder som kanskje ikke lenger tjener deres kunder eller dem selv på best mulig måte. Men så lenge det ikke gjør vondt nok, er det vanskelig å komme ut av gamle vaner. Vaner som tidligere var gode, effektive og lønnsomme.

Endringene som feier gjennom regnskapsbransjen (og en rekke andre bransjer) krever en helhetlig forståelse med påfølgende plan og tiltak som gjennomføres.

Det handler ikke bare om å ta i bruk den nyeste programvaren eller de nyeste verktøyene; det handler om å zoome ut, være villig til å utfordre eksisterende forretningsmodell.

Det hjelper på en måte ikke å flikke litt i kantene, pynte eller fikse på enkelt symptomer. Man er rett og slett nødt for å revurdere måten måten man arbeider på, tjenestene som tilbys, og verdien som skal gis til kundene.

Disse endringene krever at regnskapsførere blir mer enn tallknusere; de må bli strategiske rådgivere som kan navigere i det digitale tidsalderens kompleksiteter. Dette betyr å forstå mer enn økonomiske data og effektiviseringer, men også bedre forretningsforståelse, bransjetrender, rett og slett bli en god sparringspartner.

For å blomstre i denne tiden med transformasjon, må regnskapsførere levere mye mer håndfast verdi til sine kunder. Det er ikke nok å snakke om verdiskapning; det må gjennsomsyres i en hver interaksjon. Man bør proaktivt identifisere muligheter for optimalisering, vekst og risikostyring, og omforme data til konkrete handlinger som fremmer kontinuerlig utvikling.

Fra å vite til å gjøre!

Denne uken var det ca 600 deltakere på Regnskap Norge sitt årlige arrangement. Tilbakemeldingene mange har gitt har vært fantastiske. Strålende gjennomført arrangement som Regnskap Norge er flinke til, dyktige foredragsholdere med tidsaktuelle temaer. Alt er supert! Spørsmålet er så……… Hva gjør du når du kommer hjem? ………………………

Endringen handler ikke bare om verktøyene vi bruker og kunnskapen vi tilegner oss; det handler om vårt tankesett og vår forpliktelse til å utvikle oss sammen med verden rundt oss. Som regnskapsførere har dere en unik mulighet til å lede deres kunder gjennom den innsikten dere kan og bør ha. Hjelpe dem med å utnytte kraften i teknologi, innovasjon, kunnskap og god forretningsforståelse for å oppnå sine økonomiske mål.

Erfaringer så langt…..

gjennom mine jevnlige møter med ledere i regnskapsbransjen, vil jeg påstå at en del er veldig flinke hva gjelder omstilling og utvikling. Likevel vil jeg påstå at de aller fleste har enormt mye å gå på. En del kotorer er jeg oppriktig bekymret for.

Det er et tydelig varselsignal når man ikke har tid til å jobbe med utvikling i den tiden vi nå befinner oss i!

Det mange kontorer i realiteten gjør, er å skape et større hamsterhjul, som kan gå enda fortere.

Ledelse må tas til et helt nytt nivå!

Det som skjer nå er i regnskapsbransjen er et paradigmeskifte. For å kunne navigere i det landskapet, er det helt nødvendig med en kaptein som har lyst å lede. Det er ingen tvil om at ledelse er an avgjørende nøkkelfaktor for å kunne bi værende i bransjen. For å kunne lede, er det smart å ha en retning og man bør forstå landskapet man nå skal navigere i

Mulighetene er enorme for regnskapsbransjen!

Vær regnskapsførere som ser mulighetene i disse endringene, ikke bare anerkjenner endringene, men omfavner dem, og guider hele det norske næringsliv mot enda lysere fremtid.

Til syvende og sist minner “store endringer kommer snikende på små kattelabber…” oss om at de mest dyptgripende transformasjonene ofte begynner i det små. Unngå å bli overrumplet! Om du vandrer på savannene i Afrika har du ikke lyst å bli overrasket av en sulten eller hissig løve. For å unngå det, trenger du kanskje en erfaren guide som kan lese terrenget, en som har overblikk en som kan hjelpe deg å lage en plan for å navigere i det ukjente landskapet.

Er du klar til å tilpasse deg, lede, og trives i dette nye landskapet?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top