Når sjekket du sist din egen forretningsmodell?

Mange regnskapskontorer bør se på sin egen forretningsmodell

Overskriften er et godt spørsmål fordi det trolig får deg til å stoppe opp og tenke.

I mine mange møter med ledere i regnskapsbransjen, ender de ofte opp med å måtte revurdere forretningsmodellen sin. Årsaken er de massive endringene som har kommet snikende på i full fart de senere år.

Hva mener jeg egentlig med forretningsmodell?

Med forretningsmodell mener jeg veldig forenklet

«Hva er planen eller rammene for å hvordan ditt regnskapskontor skal skape og levere verdi. Og som sluttprodukt, hvordan faktisk tjene penger og drive lønnsomt»

Alle har jo en modell på det i dag, spørsmålet er mer hvor bærekraftig er den modellen i dag og de neste årene fremover?

Det de fleste kontorer gjør i dag, er å bruke eksisterende forretningsmodell, og gjøre noen små justeringer. For mange kontorer tror jeg ikke det er godt nok. Bakgrunnen for det er de store endringene i rammeforutsetningene.

Noen tegn som kan tyde på at forretningsmodellen bør justeres kan være:

Hamsterhjulet går fortere. Du opplever at du må jobbe mer eller hardere

Lønnsomheten synker

Lønnskostnadene øker prosentmessig for hvert år som går

Sliter med å rekruttere og beholde gode medarbeidere.

Mindre tilgang på kunder, som kan tyde på at kundene anser deg som mindre verdifull enn før

Dette er kun tegn man kan se på, og deretter vurdere om forretningsmodellen kan ha en større betydning.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top